Dosar pretransfer

Dosarele pentru pretransfer consimțit între unități se depun la secretariatul unității în datele de 28,29 și 30 după cum urmează:
28.03.2022 între orele 8-17.
29.03.2022 între orele 8-17.
30.03.2022 între orele 8-15.