Hotărîri Consiliu Administrație 2023

Plan managerial director 2023-2024

Plan managerial director adj. 2023-2024

Pe adresa de email violentananumuscel@gmail.com se pot face sesizări privind acte de violență școlară.

Regulament Intern 2023-2024

R. O.F 2023-2024

Regulament Organizare și Funcționare

Regulamentul intern 2022-2023

Program ore consiliere

PDI 2021-2026

Stat de funcții