Școala Gimnazială „NANU MUSCEL” trebuie să continue elementele de valoare ale unei tradiţii de renume, să promoveze o schimbare adaptată cerinţelor de integrare europeană, o educaţie de calitate, eficientă, bazată pe dezvoltarea personală şi socială a elevilor. Şcoala noastră trebuie să cultive nevoia de performanţă prin identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor individuale ale fiecărui elev pentru a-i face capabili să-şi aleagă viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice, în schimbare; sunt necesare asigurarea unui climat de siguranţă, încurajarea cooperării, a autonomiei şi afirmării individuale, responsabilităţii, disciplinei şi valorilor democratice printr-un parteneriat activ cu părinţii şi comunitatea.