Personal didactic auxiliar

Personal didactic auxiliar

Nr. crt.

Nume și Prenume

Funcția

1.

ENACHE ANTONELA

CONTABIL-ȘEF

2.

ZĂRNESCU MIRELA

SECRETAR-ȘEF

3.

NICOLAESCU ELISABETA

SECRETAR

4.

SOLOMON MIRELA

BIBLIOTECAR

5.

ZĂRNESCU CĂTĂLIN

ANALIST PROGRAMATOR